Maksymalny teoretyczny czas liczenia 1 kodu: 7.5 h

Teoretyczna minimalna ilość kodów dziennie: 3.2

KOLEJKA WOLNA - ZAPRASZAMY DO LICZENIA SL3

OCZEKUJĄCE NA PRZELICZENIE:


Przewidywany wolny czas (przeliczenia następnego telefonu nie znajdującego się w kolejce):

Dostępny średni czas: 3.75 h


Jeśli teraz dodasz swój telefon - zostanie on policzony w czasie średnio od: 3.75 h do MAX 7.5 h


Prześlij swój plik już teraz. Kto pierwszy, ten lepszy :)

UWAGA: Wszystkie czasy średnie i minimalne są podane szacunkowo. 100% pewny jest jedynie czas maksymalny

SL3 GUI Server - Status